Zglos podopiecznego – Beneficjum

The ward's form

  General information

  sex

  First name and last name of the child

  The child's date of birth

  Diagnosis

  Description of the disease

  How can we help

  Cost

  Place - stay / rehabilitation / operation -

  name of the center / hospital (if applicable)

  E-mail

  Contact number

  Parents' names

  I use / do not use the help of other Foundations

  Foundation name (s)

  Attachments


  Prosimy o załączenie czytelnych zdjęć/skanów następujących dokumentów


  Dowód osobisty/Akt urodzenia dziecka(typ plików jpg|jpeg|png , rozmiar nie więcej niż 5120kb)  Orzeczenie o niepełnosprawności(typ plików jpg|jpeg|png , rozmiar nie więcej niż 5120kb)