RODO – Beneficjum

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Beneficjum i na portalu beneficjum.com (RODO)

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Beneficjum, ul. Sienna 72 lok. 1, 00-833 Warszawa.

 

2. Wszelkie szczegółowe informacje oraz wytyczne dotyczące możliwości wykonywania przez Pana/Panią praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pańskich danych osobowych, albo wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane należy kierować, po uprzedniej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, na adres email Inspektora Ochrony Danych Fundacji, e-mail: rodo@beneficjum.com (załącznik 1).

 

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane. Są nimi cele informacyjne, statystyczno-analityczne, kontakt z Fundacją oraz przekazanie danych w celu dokonania płatności (podstawa: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)

 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania. Strony w domenie beneficjum.com mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (podstawa: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

7. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez Administratora danych.

 

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody (załącznik 2).

 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00)

 

11. Fundacja Beneficjum informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

Pliki do pobrania

 

Załącznik nr 1 — Wniosek o udostępnienie / usunięcie / przeniesienie / poprawienie / zaprzestanie przetwarzania danych osobowych