Podopieczni • Beneficjum

Człowiek w potrzebie

Natasza Liedtke

Dignoza: Zespół Coffina -Siris

0 zł z 19000zł

Oliver Lubiński

Diagnoza: padaczka lekooporna, upośledzenie umysłowe, obniżone napięcie mięśniowe

6560 zł z 16300zł

Aleksandra Olszewska

Diagnoza: zespół Ebsteina, ubytek przegrody międzykomórkowej, krótsza rączka

11736 zł z 15500zł

Damian Jakubowski

Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce

12500 zł z 12500zł

Karol Szaniawski

Diagnoza: dystrofia mięśniowa Duchenn’a

12250 zł z 12000zł

Artem Sokolov

Diagnoza: Zespół Downa

3000 zł z 3000zł

Dominika Skomiał

Diagnoza: dziecięce porażenie mózgowe — czterokończynowe

17020 zł z 17000zł

Daniel Kuna

Diagnoza: niedorozwój ciała modzelowatego, niedorozwój sierpa mózgu, niedorozwój nerwów wzrokowych oraz krwawienie środczaszkowe czwartego stopnia

13640 zł z 13640zł

Bartłomiej Gruza

Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce - niedowład spastyczny czterokończynowy z przewagą strony prawej, wada wzroku, upośledzenie umysłowe

4500 zł z 4500zł