Podopieczni • Beneficjum

Człowiek w potrzebie

Artem Sokolov

Diagnoza: Zespół Downa

935 zł z 3000zł

Damian Jakubowski

Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce

5959 zł z 12500zł

Karol Szaniawski

Diagnoza: dystrofię mięśniową Duchenn’a

4970 zł z 12000zł

Dominika Skomiał

Diagnoza: dziecięce porażenie mózgowe — czterokończynowe

17020 zł z 17000zł

Daniel Kuna

Diagnoza: niedorozwój ciała modzelowatego, niedorozwój sierpa mózgu, niedorozwój nerwów wzrokowych oraz krwawienie środczaszkowe czwartego stopnia

13640 zł z 13640zł

Bartłomiej Gruza

Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce - niedowład spastyczny czterokończynowy z przewagą strony prawej, wada wzroku, upośledzenie umysłowe

4500 zł z 4500zł

Mateusz Popiak

Diagnoza: Opóźniony rozwój psychomotoryczny, wada wzroku, niedosłuch

9150 zł z 9150zł

Antoni Mikołajczak

Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce

7610 zł z 7610zł

Natalia Zychora

Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce spastyczne, padaczka

15960 zł z 15960zł