Podopieczni – Beneficjum

Człowiek w potrzebie

Agata Loda

Diagnoza: Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niedosłuch

2192 zł z 15000zł

Natasza Liedtke

Dignoza: Zespół Coffina -Siris

7751 zł z 19000zł

Oliver Lubiński

Diagnoza: padaczka lekooporna, upośledzenie umysłowe, obniżone napięcie mięśniowe

13531 zł z 16300zł

Aleksandra Olszewska

Diagnoza: zespół Ebsteina, ubytek przegrody międzykomórkowej, krótsza rączka

15500 zł z 15500zł

Damian Jakubowski

Diagnoza: mózgowe porażenie dziecięce

12500 zł z 12500zł

Karol Szaniawski

Diagnoza: dystrofia mięśniowa Duchenn’a

12295 zł z 12000zł

Artem Sokolov

Diagnoza: Zespół Downa

3000 zł z 3000zł

Dominika Skomiał

Diagnoza: dziecięce porażenie mózgowe — czterokończynowe

17020 zł z 17000zł

Daniel Kuna

Diagnoza: niedorozwój ciała modzelowatego, niedorozwój sierpa mózgu, niedorozwój nerwów wzrokowych oraz krwawienie środczaszkowe czwartego stopnia

13640 zł z 13640zł