wolontariat_form – Beneficjum

Formularz kontaktowy dla Wolontariusza

  Dane kontaktowe:

  Informacja podstawowa:

  Czy Pan/Pani pracuje?

  Czy Pan/Pani studiuje?


  Czy Pan/Pani był(a) już wolontariuszem?


  Czego oczekujesz:


  Jakie czynności chciałby(aby) Pan/Pani wykonywać?

  ilość możliwych godzin wolontariatu:

  Skąd się Pan/Pani dowiedział(a) o możliwości
  zostania wolontariuszem w Beneficjum


  Uwagi i pytania