Zglos podopiecznego – Beneficjum

Formularz Podopiecznego

  Ogólna informacja

  Płeć


  Imię i nazwisko dziecka

  Data urodzenia dziecka

  Diagnoza

  Opis choroby

  W czym możemy pomóc

  Koszt

  Miejsce – turnus/rehabilitacja/operacja –

  nazwa ośrodka/szpitala (jeżeli dotyczy)

  Email

  Numer kontaktowy

  Imiona rodziców

  Korzystam/ nie korzystam z pomocy innych Fundacji


  Nazwa/y Fundacji

  Załączniki


  Prosimy o załączenie czytelnych


  zdjęć/skanów następujących


  dokumentów


  Dowód osobisty/Akt urodzenia dziecka  Orzeczenie o niepełnosprawności