Zglos podopiecznego • Beneficjum

Formularz Podopiecznego

  Ogólna informacja

  Płeć

  Imię i nazwisko dziecka

  Data urodzenia dziecka

  Diagnoza

  Opis choroby

  W czym możemy pomóc

  Koszt

  Miejsce – turnus/rehabilitacja/operacja –

  nazwa ośrodka/szpitala (jeżeli dotyczy)

  Email

  Numer kontaktowy

  Imiona rodziców

  Korzystam/ nie korzystam z pomocy innych Fundacji

  Nazwa/y Fundacji

  Załączniki

  Prosimy o załączenie czytelnych

  zdjęć/skanów następujących

  dokumentów

  Dowód osobisty/Akt urodzenia dziecka

  Orzeczenie o niepełnosprawności