Zglos podopiecznego – Beneficjum

Formularz Podopiecznego

  Ogólna informacja

  Płeć

  Imię i nazwisko dziecka

  Data urodzenia dziecka

  Diagnoza

  Opis choroby

  W czym możemy pomóc

  Koszt

  Miejsce – turnus/rehabilitacja/operacja –

  nazwa ośrodka/szpitala (jeżeli dotyczy)

  Email

  Numer kontaktowy

  Imiona rodziców

  Korzystam/ nie korzystam z pomocy innych Fundacji

  Nazwa/y Fundacji

  Załączniki


  Prosimy o załączenie czytelnych zdjęć/skanów następujących dokumentów


  Dowód osobisty/Akt urodzenia dziecka(typ plików jpg|jpeg|png , rozmiar nie więcej niż 5120kb)  Orzeczenie o niepełnosprawności(typ plików jpg|jpeg|png , rozmiar nie więcej niż 5120kb)